Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Mặt trận) -Ngày 7/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Long An: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trà Vinh: Đại hội MTTQ huyện Càng Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

 Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai( sử đổi) tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự hội nghị, còn có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng các vị đại diện các tổ chức thành viên và các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã nêu khái quát ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những nét mới của Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), cũng như xác định rõ đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, là ngồn lực vô cùng to lớn để phát triển đất nước. Vì vậy, việc sử đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai, đồng thời bổ sung các chính sách mới để điều chỉnh một số nội dung phát sinh trong thực tiễn là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến đối với một số nội dung cụ thể của Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Trong đó, một số nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến như: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch đất ở, đất sản xuất, đất sinh hoạt cộng đồng; quy định cụ thể việc giá đất đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư các dự án; việc thuê đất sản xuất đối với các hợp tác xã ở vùng cao; các quy định về việc thu hồi đất và trưng dụng đất để đảm bảo công khai, minh bạch, giảm khiếu nại tại Chương VI Dự thảo; vấn đề định giá đất cần linh hoạt, sát với thị trường; việc giám sát; thanh tra, kiểm tra; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai...

Kết luận hội nghị, ông Trần Ngọc Thanh, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời nhanh chóng tổng hợp các ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các huyện thị, cũng như các tổ chức đoàn thể gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

THÙY TRANG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản