Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

(Mặt trận) -Sáng 14/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận khóa 26 - năm 2022, cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt ở cơ sở.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Quanh cảnh lớp bồi dưỡng 

Dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và 112 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Theo chương trình, các học viên sẽ được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Mặt trận, gồm các chuyên đề: Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Những nhiệm vụ cơ bản công tác Mặt trận các cấp; Giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hướng dẫn giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn I (2021 - 2025) và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình; Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở; Củng cố kiện toàn Ủy ban, các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã; Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trần Lạc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu, tiếp thu, nắm bắt những vấn đề cơ bản về nhiệm vụ đổi mới tổ chức, ph­ương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam hiện nay; vai trò, vị trí, nhiệm vụ và chức năng của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng, giám sát và bảo vệ chính quyền; tiếp tục cải cách bộ máy nhà n­ước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước của dân, do dân và vì dân cũng như những kiến thức cơ bản về lý luận thực tiễn, nghiệp vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Mong muốn các học viên sẽ vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, sáng tạo trong công việc, thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng của Mặt trận ở cấp mình; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào quần chúng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần đ­ưa công tác Mặt trận lên tầm cao mới, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội của Nhân dân. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian dự lớp tập huấn.

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận khóa 26 năm 2022 được tổ chức từ ngày 14/02 đến ngày 18/02/2022./.

Nguyễn Đăng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản