Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn phản biện dự thảo Quy định của UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập

(Mặt trận) -Sáng 26/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo phản biện xã hội dự thảo Quy định của UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bình Phước: Các địa phương đã sẵn sàng cho đại hội Mặt trận

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội thảo phản biện

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan chủ trì tham mưu, xây dựng dự thảo), các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các hội đồng tư vấn và một số chuyên gia liên quan; đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Dự thảo Quy định của UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được xây dựng dựa trên các quy định hiện hành và các nghị định hướng dẫn thi hành luật, trong đó có Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, các nội dung của quy định đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dự thảo có bố cục 3 chương, 8 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; điều kiện, thời điểm xem xét tách khu đất thành dự án độc lập; tiêu chí, quy mô và tỷ lệ diện tích đất được tách thành dự án độc lập; trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước… Trong đó, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ diện tích đất được tách thành dự án độc lập, nhóm dự án thương mại, dịch vụ, dự thảo quy định: đối với các dự án thực hiện tại địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ phần diện tích đủ điều kiện tách thành dự án độc lập là từ 20% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 2.000 m²; đối với các dự án thực hiện tại các huyện, tỷ lệ phần diện tích đủ điều kiện tách thành dự án độc lập là từ 30% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án và có diện tích tối thiểu là 2.000 m² và phải đảm bảo các điều kiện để thành dự án độc lập theo quy định.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý vào sự cần thiết ban hành quy định; sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, một số ý kiến cho rằng, hiện nay dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được góp ý từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trung ương đến địa phương, cơ sở và Nhân dân, Quốc hội cũng đang trong quá trình thông qua luật, do đó cần cân nhắc việc ban hành quy định này trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cũng phản biện, góp ý sâu sắc, cụ thể về nhiều nội dung như: căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn của dự thảo quy định; tính đúng đắn, tính khoa học, tính khả thi và tác động, hiệu quả của quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; kiến nghị, đề xuất một số vấn đề có liên quan đến tình hình thực tiễn…

Tại hội thảo, đại diện cơ quan tham mưu, chủ trì xây dựng dự thảo quy định đã giải trình, giải đáp các ý kiến phản biện; đồng thời tiếp thu để bổ sung hoàn chỉnh quy định trong thời gian tới.

Được biết, Quy định của UBND tỉnh Lạng Sơn về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo xong từ tháng 6/2021 và đã tổ chức xin ý kiến các sở, ngành (lần 1). Đến ngày 10/3/2023, sở ban hành công văn gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố xin ý kiến góp ý (lần 2). Từ đó đến nay, sở đã nhận được 18 văn bản góp ý cho dự thảo và đã tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa bổ sung nhằm hoàn chỉnh.

Theo Báo Lạng Sơn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản