Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn công tác năm 2022

(Mặt trận) - Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022, ngày 7/6/2022, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác mặt trận cho các vị Ủy viên ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2019-2024 và cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh (tổng số 350 đại biểu).

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, các đại biểu được nghe các chuyên đề : Tình hình phát triển KTXH năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022; thông tin về một số công trình, dự án lớn triển khai trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; chuyên đề công tác giám sát và phản biện xã hội; triển khai một số văn bản mới về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chuyên đề công tác tôn giáo của MTTQ các cấp; Chuyên đề nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025”.

Các chuyên đề được giới thiệu tại Hội nghị đều là những thông tin và kiến thức mới và cơ bản nhất, bên cạnh đó trong tập tài liệu Hội nghị cũng thông tin một số văn bản mới của Trung ương và tỉnh có liên quan trực tiếp đến công tác của Mặt trận ở các cấp.

Tại Hội nghị có phần thảo luận, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, nêu bật những vấn đề còn bất cập, khó khăn tại cơ sở làm hạn chế đến việc triển khai công tác mặt trận tại các địa phương. Qua đó đã học hỏi, chia sẻ các giải pháp, cách làm hay từ cơ sở.

Phát biểu Kết luận Hội nghị ông Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị sau Hội nghị tâp huấn của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch để tổ chức các Hội nghị tập huấn cho 100% các vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã và thành viên Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản