Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023

(Mặt trận) -Sáng 7/4, Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 cho 385 học viên là cán bộ làm công tác Mặt trận của các huyện, thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đồng Tháp: Đại hội đại biểu MTTQ TP Hồng Ngự lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kon Tum: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đăk Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đồng Tháp: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

 Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đương lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ các cấp…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tham gia đầy đủ các chuyên đề trong lớp bồi dưỡng; chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của MTTQ. Đề nghị các báo cáo viên hướng dẫn học viên nghiên cứu nội dung chuyên đề theo hướng khái quát lý luận, có ví dụ thực tiễn minh họa những nội dung mới, những vấn đề phát sinh mới từ cơ sở trong công tác mặt trận; tăng cường trao đổi 2 chiều giữa báo cáo viên và học viên nhằm tăng tính tương tác để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao.

Theo chương trình, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về: Công tác dân vận khéo trong thời kỳ hiện nay. Phổ biến, quán triệt Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Một số nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Ngoài các chuyên đề liên quan đến công tác Mặt trận, học viên cũng được thông tin về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quát triệt Thông tri số 08-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 174 của MTTQ tỉnh về triển khai Chỉ thị số 18 - CT/TU của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ làm công tác Mặt trận nắm vững một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Đây là dịp để các đại biểu có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác Mặt trận tại cơ sở, địa bàn dân cư, để nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Theo Báo Ninh Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản