Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Mặt trận) -Sáng 12/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQVN qua các thời kỳ.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; đại biểu một số doanh nghiệp, các tập thể cá nhân được khen thưởng. 

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Cách đây vừa tròn 90 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng Cộng sản Đông Dương ban hành "Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh" - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Cùng với quá trình phát triển của Cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng được củng cố và mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua mỗi thời kỳ và có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cùng với chặng đường vẻ vang 90 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thùy Phương- Đức Lam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản