Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên ký kết chương trình phối hợp với các sở, hội

(Mặt trận) -Chiều 24/5, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Sở NN&PTNT, Sở LĐ-TB&XH và Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên và các đơn vị ký kết thông qua chương trình phối hợp

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên và Sở NN&PTNT thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2023-2025 với các nội dung trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào “Phú Yên chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên và Sở LĐ-TB&XH thống nhất phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 với các nội dung, như cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch đối với chương trình này; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động về ý thức, trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo bền vững...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên và Hội Chữ thập đỏ tỉnh thống nhất phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2027 với mục đích phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, trách nhiệm của MTTQ, hội chữ thập đỏ trong phối hợp, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên cơ sở những nội dung phối hợp, các đơn vị cũng thống nhất về trách nhiệm của mỗi bên, cam kết thường xuyên trao đổi thông tin và định kỳ làm việc giữa lãnh đạo hai bên để triển khai nhiệm vụ. Hàng năm, các đơn vị xây dựng nội dung, kế hoạch phối hợp cụ thể để thực hiện, thống nhất kế hoạch năm tiếp theo, lựa chọn thống nhất được những nhiệm vụ cụ thể để triển khai cho từng năm hoặc từng giai đoạn.

Theo Báo Phú Yên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản