Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Mặt trận) -Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình về phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bình Phước: Các địa phương đã sẵn sàng cho đại hội Mặt trận

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Sáng ngày 10/4/2020 đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận của Công ty TNHH TM Carlsberg Việt Nam tại Quảng Bình số tiền 200.000.000đ để ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của doanh nghiệp

 Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Trương Văn Hởi đã chia sẻ một số thông tin về công tác thực hiện phòng chống dịch bệnh trong tỉnh và trong nước, đồng chí đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty TNHH TM Carlsberg Việt Nam tại Quảng Bình đã đồng hành cùng tỉnh nhà trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hiện nay diễn biến dịch bệnh trên thế giới ngày càng phức tạp, công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục đẩy mạnh, vì vậy, rất cần sự chung tay góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để kịp thời hỗ trợ, động viên những đơn vị, cá nhân đang ngày đêm trực tiếp làm công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Anh Đào

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản