Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình triển khai các chương trình phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành, cấp tỉnh năm 2022.

(Mặt trận) -

Ngày 19/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai các chương trình phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành, cấp tỉnh năm 2022.

Lào Cai: Các tập thể, cá nhân ủng hộ trên 2,3 tỷ đồng trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Gia Lai: 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

TP Cần Thơ: Hơn 5000 người đi bộ đồng hành “Vì người nghèo”

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình ký kết với các ban, ngành chương trình phối hợp năm 2022.

Năm 2021, Mặt trận và chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh Quảng Bình đã triển khai lồng ghép các chương trình phối hợp với các phong trào thi đua yêu nước ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, làm chủ, tự quản tại cộng đồng dân cư.

Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bảo đảm vệ sinh ATTP, bảo vệ tài nguyên môi trường… được mặt trận các cấp và chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai theo hướng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với địa bàn, khu dân cư.

Việc xây dựng các điển hình, mô hình chỉ đạo điểm có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và chất lượng, tạo được những điểm nhấn nổi bật trong các chương trình phối hợp. 

Những kết quả đạt được trong thực hiện các chương trình phối hợp đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như khó khăn, hạn chế trong thực hiện các chương trình phối hợp năm 2021 và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thời gian tới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, về công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và an sinh xã hội; Phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; Về bảo hiểm xã hội; Việc thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Công tác phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phải được xác định là nhiệm vụ chung, bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể ở mỗi cấp để tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện”.

Theo bà Hân, “việc ký kết và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp năm 2022 có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, cụ thể hóa thành chương trình hoạt động của tổ chức, đơn vị mình để thực hiện thắng lợi các nội dung chương trình phối hợp năm 2022”.

X.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản