Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình vượt khó thực hiện hiệu quả 6 chỉ tiêu Nghị quyết

(Mặt trận) -3 năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình đã thực hiện hiệu quả 6 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII đã đề ra. Mặt trận các cấp đã tích cực vận động đoàn kết các tầng lớp nhân dân, chăm lo công tác an sinh xã hội, phòng, chống dịch Covid-19.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh hội nghị.

Ngày 12/7, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình chủ trì hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động đa dạng, sáng tạo, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình đã thực hiện hiệu quả 6 chỉ tiêu của Nghị quyết đã đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch.

3 năm qua, MTTQ các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang xây dựng, nhân rộng 155 mô hình KDC nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh kiểu mẫu. Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được số tiền hơn 82 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ vì người nghèo và các nguồn vận động được, MTTQ các cấp đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 975 nhà Đại đoàn kết và thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền trên 190 tỷ đồng.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình triển khai sâu rộng. Mặt trận các cấp đã chủ trì tổ chức 5.512 cuộc giám sát và nhiều hội nghị phản biện về các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân.  

 Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã nhấn mạnh: “Trong 3 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo”.

Về nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đề nghị “Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình bám sát 5 chương trình hành động, 6 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện quả, thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh phải nỗ lực khắc phục khó khăn, tồn tại để chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tích cực triển khai nhiệm vụ, nội dung công tác bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực để phù hợp với công tác Mặt trận trong tình hình mới”.

XUÂN THI

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản