Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (Khóa XII)

(Mặt trận) -Trong năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Quảng Trị và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, động viên các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

 Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị trao Kỷ niệm chương, cờ thi đua xuất sắc năm 2022 và Bằng khen cho các cá nhân, đơn vị

Sáng ngày 16/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (Khóa XII).

Hội nghị do ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng; ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và ông Dương Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Dương Thanh Long đồng chủ trì.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Hồng Sơn cho biết, vượt qua mọi khó khăn, năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, động viên các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Mặt trận các cấp đã thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; Công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp lực lượng trong tổ chức Mặt trận; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2022…

Về công tác vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương tại tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện Hướng dẫn số 48/HD-MTTQ-BTT ngày 16/6/2022 về việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung trong Chương trình phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Liên minh HTX về “Tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021- 2025”. Nhiều mô hình trong xây dựng NTM do Mặt trận các cấp tại tỉnh Quảng Trị triển khai đạt hiệu quả đáng ghi nhận.

Cũng theo báo cáo, tính từ ngày 1/1 - 18/11/2022, Quỹ “Vì người nghèo” và hoạt động an sinh xã hội các cấp trong tỉnh huy động được 80,35 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được hơn 37,8 tỷ đồng; các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh đã vận động được 42,55 tỷ đồng. Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 418 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 27,45 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 173 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, trị giá 2,1 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 350 người, trị giá 1,86 tỷ đồng; hỗ trợ cho 625 em học sinh nghèo, trị giá 665,6 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 290 người, trị giá 514 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn với 8.339 suất quà trị giá 7,25 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp 3 bếp ăn bán trú cho các trường Mầm non trên địa bàn huyện Cam Lộ trị giá 250 triệu đồng; hỗ trợ 140 tủ sách cho các trường Mầm non, trị giá 150 triệu đồng; hỗ trợ 10 góc học tập cho 10 em học sinh nghèo trị giá 10 triệu đồng…

Ngoài ra, trong năm 2022, các công tác Mặt trận như: phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Công tác tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân, bảo vệ biên giới quốc gia… đều đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động với 5 nội dung trọng tâm, gồm: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân và Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cũng đã tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2022, tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc năm 2022… cho các cá nhân đơn vị. Thống nhất hiệp thương bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm: bà Dương Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và ông Hồ Thanh Tự, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị.

N.V

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản