Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Ngày 22/9, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã chủ trì Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 12 huyện, thành phố.

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

 Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029; Công văn số 2510/UBND/NC ngày 5/7/2023 của UBND tỉnh về việc phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; Đề án số 11/ĐA-MTTW-BTT ngày 23/6/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hướng dẫn số 104/HD-MTTW-BTT ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029…

Qua hội nghị, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tổ chức Đại hội cho đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, góp phần vào thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo Báo Sơn La

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản