Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa giám sát kết quả thực hiện Quyết định số 2543 tại TP Sầm Sơn

(Mặt trận) -Chiều 23/10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã làm việc với TP Sầm Sơn về kết quả thực hiện Quyết định số 2543-QĐ/TU, ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng: Khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Thái Bình: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang bàn giao 35 căn nhà Đại đoàn kết ở TX. Tân Châu

 Toàn cảnh buổi giám sát.

Trong 2 năm (2022-2023) các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể TP Sầm Sơn đã phối hợp thực hiện nghiêm túc quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân. Thành phố đã tổ chức được 36 hội nghị, với gần 2.000 người tham gia, tiếp nhận 253 ý kiến kiến nghị; tỷ lệ giải quyết tại các hội nghị đạt trên 90% số ý kiến, kiến nghị, đề xuất, còn lại chuyển các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết theo đúng quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho Nhân dân.

Nhìn chung hoạt động đối thoại tại TP Sầm Sơn đã đi vào nền nếp, chất lượng của các hội nghị đối thoại ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được kỳ vọng của Nhân dân. Sau đối thoại, tất cả các vấn đề được Nhân dân phản ánh, kiến nghị và góp ý với các cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đều được ghi nhận, tiếp thu.

Đồng thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ rõ ràng về thời gian thực hiện cho từng ngành, từng cấp, cơ quan, đơn vị, bộ phận, cán bộ, công chức có trách nhiệm giải quyết, báo cáo Thường trực cấp ủy và trả lời cho Nhân dân được biết, nhất là những vấn đề đang nổi cộm, gây bức xúc (100% các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được giải quyết sau hội nghị đối thoại).

Riêng những vấn đề Nhân dân phản ánh, kiến nghị có liên quan đến cấp trên đều được tiếp thu, tổng hợp và báo cáo lên cấp có thẩm quyền giải quyết. Tổ chức rút kinh nghiệm chung và chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng kết quả giải quyết của các cơ quan liên quan theo kết luận tại hội nghị đối thoại và thực hiện giám sát cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan thực hiện kết luận đối thoại của người chủ trì tại hội nghị...

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung làm rõ thêm một số hạn chế, vướng mắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2543 tại TP Sầm Sơn, đó là một số hội nghị bố trí thành phần tham gia hội nghị chưa rộng rãi; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện ở cơ sở chưa thường xuyên...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 2543-QĐ/TU ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn trong 2 năm qua.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế của thành phố trong thực hiện, đó là một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm thực hiện Quyết định số 2543, kết quả đạt được chưa cao, đang còn rập khuôn, chưa xuất phát từ tình hình thực tiễn tại địa phương mình. Chương trình, nội dung đưa vào đối thoại chưa được đầu tư nhiều, thành phần tham gia hội nghị đối thoại chưa đa dạng...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc thực hiện Quyết định số 2543-QĐ/TU trở thành công việc thường xuyên, định kỳ hàng năm và cần lựa chọn nội dung đối thoại phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

TP Sầm Sơn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát định kỳ việc thực hiện quyết định tại cơ sở, nhằm đánh giá được vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động đề xuất các nội dung chương trình giám sát, tổ chức các hội nghị đối thoại trong chính đội ngũ cán bộ hệ thống mình. Tăng cường công tác tập huấn để các địa phương làm tốt hơn nữa công tác phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Thu Thủy

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản