Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

(Mặt trận) -Sáng 14-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; những nội dung cơ bản về đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam; tổng kết công tác biên tập và phát hành cuốn Thông tin công tác Mặt trận năm 2022.

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa truyền đạt các chuyên đề về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh Thanh Hóa cũng đã giới thiệu những nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm, tổ chức bộ máy; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Qua đó giúp các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nâng cao nhận thức và tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu để có nhiều giải pháp hữu hiệu góp phần đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổng kết công tác biên tập và phát hành cuốn Thông tin công tác Mặt trận năm 2022.

Phan Nga

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản