Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa triển khai chương trình toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(Mặt trận) -Ngày 6-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai chương trình toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về học tập và làm theo Bác.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức.

Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã thông tin đến các đại biểu về tình hình tư tưởng Nhân dân và dư luận xã hội quý III, định hướng công tác tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân quý IV năm 2021; tổng kết Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; công tác biên tập và phát hành cuốn Thông tin Công tác Mặt trận và tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch năm 2021.

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản