Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế trao 15 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện A Lưới

(Mặt trận) -Ngày 26/4, Ủy ban MTTQ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế  tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, giai đoạn 2003-2023.

MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Thực hiện tốt 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

 Hỗ trợ sinh kế cho người dân xã Đông Sơn

A Lưới là huyện miền núi, có đường biên giới giáp với nước ban Lào, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh với 5 thành phần dân tộc chính cùng sinh sống: Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy, Kinh.

Với tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện chiếm 77,5% dân số, các dân tộc trên địa bàn huyện luôn có tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động, thực hiện đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Điểm đặc biệt nổi bật ở huyện A Lưới trong thời gian gần đây là đã lồng ghép ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với sơ kết phong trào “Dòng họ, thôn, bản không có hộ nghèo”, mô hình “Liên kết các dòng họ, thôn bản không có ma túy” và “Thôn, tổ dân phố an toàn về an ninh- trật tư”.

Chủ động phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào chung tay xây dựng Thừa Thiên Huế “Xanh – Sạch – Sáng và không rác thải nhựa”, “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào “Dòng họ, thôn, bản không có hộ nghèo”.

Đồng thời phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với thực hiện đề án xóa nhà tạm cho hộ nghèo năm 2023 và những năm tiếp theo.

Dịp này, UBND huyện A Lưới đã khen thưởng 5 tập thể và 7 cá nhân xuất sắc và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện khen thưởng 12 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 – 2023.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trao 15 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, tổng giá trị là 750 triệu đồng (mỗi nhà là 50 triệu đồng) từ nguồn Quỹ vì Người nghèo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam. Hòa Thượng Thích Tâm Phương – Hội Phật giáo huyện hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ nghèo ở xã Đông Sơn, mỗi hộ 5 triệu đồng.

Theo Báo Thừa Thiên Huế

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản