Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(Mặt trận) -Ngày 12-7, Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Tiền Giang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương để xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2022. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; kịp thời triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể hóa đưa Nghị quyết của các cấp ủy Đảng vào chương trình công tác. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kịp thời điều chỉnh một số nhiệm vụ công tác phù hợp trong điều kiện dịch Covid-19.

Công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở được quan tâm. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai tổ chức tốt các hoạt động giám sát theo kế hoạch đề ra. Hệ thống tổ chức của Mặt trận cơ sở thường xuyên được kiện toàn, củng cố; nội dung và phương thức hoạt động từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng.

Tuy nhiên, công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế nhất định như chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, nên một số chương trình, kế hoạch phải điều chỉnh. Công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, vận động tuy được chú trọng nhưng có nội dung vẫn còn mang tính hình thức. Một số phong trào triển khai nhưng chưa được duy trì thường xuyên, chưa huy động được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Bình ghi nhận những kết quả mà Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, còn những hạn chế nhất định mà Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phát huy tốt vai trò, vị trí mặt trận trong xây dựng Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022. Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa tập hợp nhân dân, cần làm cho các giai tầng xã hội, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức thấm nhuần quan điểm đoàn kết thành khối vững chắc. Động viên người dân nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên khắc phục những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, công tác an sinh xã hội, nhân đạo. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, định hướng dư luận; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, khó khăn, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác giám sát…

Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của nhân dân, báo chí trong tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả. MTTQ các cấp của tỉnh tiếp tục thực hiện vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân…

LÊ PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản