Tin mới

Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(Mặt trận) - Chiều 8/7, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp kỳ thứ 8, đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam, chủ động khắc phục khó khăn triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình công tác, phát huy tốt vai trò chủ trì hiệp thương, nhất thống với các tổ chức thành viên trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Tiêu biểu, MTTQ các cấp tỉnh đã chủ động, tích cực trong triển khai, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ 568 nhà, với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng; vận động được trên 894 triệu đồng ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đăng cai tổ chức Hội thảo về kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn với sự tham gia của 9 tỉnh phía Bắc; xuất bản Ấn phẩm Mô hình tiêu biểu thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” giới thiệu những mô hình, hình ảnh tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường của MTTQ, các tổ chức thành viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến tập trung vào các nội dung: vai trò chủ trì hiệp thương MTTQ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; triển khai thực hiện Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo; việc thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những việc còn khó khăn, hạn chế, đề xuất các giải pháp thực hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Ông Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đề nghị, trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh cần phát huy vai trò chủ trì hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động huy động nguồn lực thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021 – 2025; đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa", đề xuất có cơ chế hỗ trợ các tổ nhóm tự quản trong việc thu gom, xử lý rác thải; vận động nhân dân hiến đất, tự nguyện tham gia giải phong mặt bằng để triển khai các chương trình, dự án, tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025; xây dựng hạ tầng nông thôn; tuyên truyền thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Đồng thời quan tâm kết nạp đoàn viên, hội viên; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; thực hiện có hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch Covid -19; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 02 ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản