Ủy ban MTTQ tỉnh và Báo Nghệ An ký kết chương trình phối hợp

(Mặt trận) -Việc ký kết phối hợp giữa hai đơn vị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận...

Tuyên Quang làm mới và sửa chữa hơn 4.500 nhà ở cho hộ nghèo

Phú Thọ: Giao ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Báo Nghệ An ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022-2025.

Chiều ngày 22/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Báo Nghệ An thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, mục đích của việc ký kết phối hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Qua đó góp phần giúp hai đơn vị thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

Kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận với Nhân dân.

Để hoàn thành các mục đích trên, công tác phối hợp giữa 2 bên phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp đổi mới.

Không những vậy, công tác tuyên truyền phải tiến hành đồng bộ từ cấp tỉnh tới cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ Mặt trận, các tầng lớp nhân dân và đội ngũ phóng viên tham gia tuyên truyền nhân rộng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến.

Đồng thời, việc cung cấp thông tin phải đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành, được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan tham gia phối hợp.

Việc tuyên truyền được tập trung vào 7 nội dung chính như tuyên truyền nhiệm vụ MTTQ Việt Nam các cấp về tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động, kêu gọi hỗ trợ các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân thông qua chương trình “Nhịp cầu nhân ái”; Phối hợp tuyên truyền, xây dựng các phóng sự chuyên đề kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Phối hợp với các cơ quan nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thường xuyên thông tin về tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong hoạt động MTTQ các cấp… Những nội dung phối hợp từ năm 2022 đến năm 2025.

Tại buổi ký kết, đã có nhiều ý kiến đánh giá cao công tác phối hợp giữa 2 đơn vị, trong đó có thể xây dựng các chuyên trang, chuyên đề, banner… phục vụ riêng cho Mặt trận. Ngoài ra, hai bên cũng cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận cơ sở có nguồn tư liệu, ảnh, video... chất lượng để tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

ĐIỀN BẮC

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản