Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long: Huy động các nguồn lực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân

(Mặt trận) -Ngày 19/7, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị lần thứ 8 UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

6 tháng qua, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tốt với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách đến các tầng lớp Nhân dân. Vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh vượt chỉ tiêu năm 2022, kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai xây dựng mới 1.337 căn nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền hơn 66,4 tỷ đồng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Thành Thế đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phòng trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động; huy động các nguồn lực để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. MTTQ các cấp và tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới, hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận…

Tại hội nghị, đại biểu cũng được nghe lãnh đạo UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm. Hội nghị cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ tịch và các phó chủ tịch chuyên trách UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX.

Theo Báo Vĩnh Long

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản