Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc giao ban công tác Mặt trận quý III

(Mặt trận) - Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III, năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

 

Quang cảnh hội nghị 

 

Trong quý III năm 2022, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp đến các tầng lớp nhân dân.

 

Thường xuyên quan tâm công tác nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội; thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

 

Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đối ngoại nhân dân… góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác mặt trận trong quý III năm 2022 còn một số tồn tại như công tác phối hợp hiệu quả chưa cao; một số đơn vị còn chưa quyết liệt, bám nắm cơ sở dẫn đến việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác phối hợp tham mưu tổ chức đối thoại… còn hạn chế.

 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đánh giá cao những kết quả của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong quý III năm 2022. Đồng chí đề nghị trong quý IV/2022, MTTQ các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm; trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam gắn với tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022... Tập trung triển khai đồng bộ các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2021-2025, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 và duy trì có hiệu hiệu quả các tuyến đường kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh” theo các tiêu chí quy định. Tổ chức thực hiện hiệu quả Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”; vận động ủng hộ, quyên góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và thường xuyên rà soát, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, về giống, vốn, tư liệu sản xuất. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động và tập hợp đoàn kết, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tôn giáo, tăng cường các hoạt động giám sát phản ánh kiến nghị và phối hợp để góp phần thực hiện tốt các chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Hoàn thành các cuộc giám sát theo chương trình 2022, xây dựng chương trình kế hoạch công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2023...Tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân, đồng thời tổ chức các cuộc đối thoại đột xuất hoặc theo chuyên đề theo yêu cầu. Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị để mở rộng công tác đối ngoại nhân dân. Kiện toàn và duy trì hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của MTTQ các cấp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng tổng kết năm và khen thưởng chuyên đề theo quy định. Chuẩn bị nội dung tổng kết công tác mặt trận năm 2022, xây dựng và triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2023...

Theo Báo Vĩnh Phúc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản