Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu

(Mặt trận) -Ngày 6-9, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Tăng Hoàng Hôn Thắm làm trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) về kết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 06-QĐ/TU của Thành ủy về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tập huấn Trưởng ban công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố  Đà  Nẵng Tăng Hoàng Hôn Thắm (thứ 2, trái sang) phát biểu tại buổi giám sát.

 Lãnh đạo Đảng ủy phường An Hải Đông cho biết, việc triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW và Quy định số 06-QĐ/TU tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy, Mặt trận và các tổ chức thành viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua đó, phát huy tính chủ động, rèn luyện, tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường và hệ thống chính trị. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của phường năm 2022 hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; xếp loại đảng viên của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Tăng Hoàng Hôn Thắm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên tại phường An Hải Đông.

Đồng thời, đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW, Quy định số 06-QĐ/TU, từ đó thể hiện trách nhiệm với nhân dân, cử tri; tạo điều kiện để Mặt trận, các hội, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ giám sát trên địa bàn.

Theo Báo Đà Nẵng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản