Tin mới

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội ký kết chương trình phối hợp chăm lo cho người nghèo

(Mặt trận) -Chiều 27/ 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ngân hàng chính sách ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình ký kết nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về phong trào “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố; huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm bảo đảm an sinh xã hội. Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đó, hai cơ quan sẽ phối hợp trong công tác tuyên truyền; triển khai các hoat động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. Định kỳ hằng năm, hai bên có hình thức phù hợp tổ chức đánh giá sơ kết kết quả tổ chức thực hiện. Sau 3 đến 5 năm tiến hành đánh giá tổng kết và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

Theo báo cáo kết quả 5 năm công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp trong đó có sự tham gia của lãnh dạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy có hiệu quả vai trò chỉ đạo triển khai tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.

Đến hết tháng 3-2023, tổng nguồn vốn ủy thác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và cấp huyện qua Ngân hàng Chính sách xã hội là hơn 16 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho các đối tượng chính sách trên địa bàn vay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp tốt trong công tác huy động vốn từ tổ chức và dân cư, vận động kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tăng cường nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo và tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo lập nguồn vốn vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố đã phát huy hiệu quả chức năng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Từ năm 2018 đến nay, doanh số cho vay đạt hơn 27 tỷ đồng với 648 lượt hộ  được vay vốn...

NGUYỄN PHƯỢNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản