Tin mới

Ủy ban MTTQ và Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Giang triển khai chương trình phối hợp

(Mặt trận) -Ngày 27/3, Ủy ban MTTQ tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai Chương trình phối hợp số 10 giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và  Ngân hàng CSXH.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Công Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Giang.

 Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 10. Qua đó nhằm phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện về tín dụng CSXH, các hoạt động chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời huy động các nguồn lực cho “Quỹ vì người nghèo”, bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện các chương trình ưu đãi. 

Thông qua hoạt động phối hợp góp phần tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch.

Phát biểu tại đây, đồng chí Phan Thế Tuấn đánh giá cao việc triển khai Chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Ngân hàng CSXH tới các đơn vị cấp huyện trực thuộc. Đồng chí lưu ý hai bên cần bám sát các nhiệm vụ trong Chương trình, cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình của tỉnh.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ và Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Giang chú trọng tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo, quan tâm nhân rộng mô hình hiệu quả, cách làm hay trong hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Trong quá trình triển khai cần phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội theo từng cấp. Hằng năm, MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch giám sát đối với các cơ quan liên quan, người được vay vốn và các hoạt động tín dụng khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng CSXH.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Giang cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai cho vay kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng. Tích cực vận động các cơ quan, đơn vị quản lý các quỹ nhân đạo, từ thiện thực hiện mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng CSXH các cấp để tăng cường nguồn lực tín dụng CSXH.

Nhằm tổ chức hiệu quả chương trình phối hợp, đồng chí Trần Công Thắng đề nghị Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với MTTQ tỉnh Bắc Giang, đề ra chỉ tiêu cụ thể trong giám sát, phản biện đối với các dự án, chương trình triển khai nguồn vốn ưu đãi. Các đơn vị cùng cấp ở các địa phương sẽ tổ chức ký kết và đưa ra chỉ tiêu giám sát, phản biện cụ thể hằng năm trong chương trình phối hợp.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản