Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân

(Mặt trận) -Phát huy vai trò củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Theo ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần, năm 2021, cán bộ Mặt trận từ huyện đến cơ sở đều tập trung công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cùng với đó hệ thống mặt các cấp đã đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện “mục tiêu kép” thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Theo đó, công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. UBMTTQ Việt Nam huyện cụ thể hóa và ban hành các văn bản tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, vận động thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị theo nghị quyết và chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền đề ra.

Đặc biệt là tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBMTTQ Việt Nam huyện đã cụ thể hóa xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền trên 4.400 cuộc, có trên 297.000 lượt người dự. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, tạo nên phong trào hành động cách mạng rộng lớn của các tầng lớp nhân dân toàn huyện.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, UBMTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền, triển khai sâu rộng, được Nhân dân đồng thuận, tình nguyện thực hiện, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Năm 2021, toàn huyện có 08 ấp đăng ký xây dựng ấp NTM kiểu mẫu; nhân rộng, nâng cao chất lượng 50 mô hình hiệu quả như: nâng chất lượng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa NTM… đến nay, toàn huyện có 02 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 06 xã NTM; 03 xã NTM nâng cao.

Bà Võ Thị Bé Thảo, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phú Cần, chia sẻ: thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều mô hình như: phát triển kinh tế bền vững từ con giống của Hội Cựu Chiến binh; mô hình “tuyến đường hoa” liên ấp Sóc Tre - Bà Ép - Ô Ét; duy trì mô hình “khu dân cư gắn với cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, tại chùa Chac A krôn, ấp Đại Trường.

Vận động hộ dân các ấp thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, thu gom 941kg rác thải, cắt tỉa, trồng mới 4.004 cây xanh, dọn vệ sinh các tuyến đường dài 82,6km... đến nay, xã được UBND huyện công nhận 04 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, dài 6,75km; toàn xã có 3.033/3.146 hộ đạt chuẩn hộ gia đình NTM, giữ vững 08/08 ấp văn hóa - NTM, 04/04 cơ sở tôn giáo, thờ tự tín ngưỡng văn minh, 13/13 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBMTTQ Việt Nam huyện đã kịp thời chỉ đạo cung cấp thông tin tuyên truyền cho UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, thành lập các nhóm zalo, facebook, đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên và liên tục nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho người dân và thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế, tuyệt đối không chủ quan, lơ là và hoang mang trước tình hình dịch bệnh. Tuyên truyền hộ dân không tổ chức đám tiệc tại gia đình tập trung đông người vào thời điểm phòng, chống dịch bệnh và giãn cách xã hội; thăm hỏi, tặng quà các cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ, tết gắn với tuyên truyền, phổ biến đến phật tử thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp phổ biến 1.010 bài tin, 302 văn bản, cấp 30.000 tờ rơi, 500 áp phích tuyên truyền. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh đã khơi dậy trong quần chúng nhân dân tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong cộng đồng, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện được đông đảo Nhân dân tham gia đóng góp.

Hưởng ứng lời kêu gọi và vận động “toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, UBMTTQ Việt Nam huyện vận động trên 900 triệu đồng; phối hợp với các ngành, các cấp vận động hỗ trợ cho người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Trà Cú, hộ nghèo, các khu cách ly tập trung và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn với số tiền trên 8,1 tỷ đồng. Người Việt Nam ở nước ngoài thông qua thân nhân trong nước hỗ trợ đóng góp quy thành tiền trên 800 triệu đồng. Vận động xây dựng 39 căn nhà “Đại đoàn kết”, số tiền  hơn 1,5 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và gia đình chính sách trên 8.600 phần quà và hiện vật với tổng giá trị hơn 3.8 tỷ đồng.

Nhìn lại những kết quả đạt được trong năm qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp huyện Tiểu Cần đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý báu, là điểm tựa vững chắc để UBMTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong tiến trình xây dựng quê hương Tiểu Cần ngày càng văn minh, phát triển.

S.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản