Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương): Ra mắt mô hình “Lắng nghe dân nói”

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú vừa tổ chức ra mắt mô hình “Lắng nghe dân nói” với mục tiêu ngày càng “gần dân, sát dân” để giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết liên quan đến đời sống của nhân dân.

Hà Nam: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tuyên Quang: Đánh giá hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng

Phú Thọ: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực giám sát Chương trình Mục tiêu Quốc gia

 Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú ra mắt Ban chủ nhiệm mô hình “Lắng nghe dân nói”

Đây là mô hình thể hiện sự gần dân, gắn kết giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nâng cao hơn trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm và hiểu rõ hơn tình hình, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Theo đó, vào ngày thứ bảy cuối cùng trong tháng, lãnh đạo phường cùng các ban ngành, đoàn thể sẽ “Lắng nghe dân nói” tại các điểm công cộng của từng khu phố nhằm giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Dịp này, MTTQ phường cũng ra mắt Ban chủ nhiệm mô hình “Lắng nghe dân nói” với 12 thành viên. Ban chủ nhiệm mô hình có nhiệm vụ tổ chức các buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, phản ánh của người dân trên địa bàn và tổng hợp các kiến nghị của nhân dân chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo Báo Bình Dương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản