Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố HCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

(Mặt trận) - Sáng ngày 09/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Lào Cai: Các tập thể, cá nhân ủng hộ trên 2,3 tỷ đồng trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Gia Lai: 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu chủ trì Hội nghị

Đến dự có ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bần cử Thành phố;các đồng chí trong Ủy ban bầu cử Thành phố, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X. Theo đó, số lượng đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X: 160 đại biểu, đảm bảo số dư, tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ, tỷ lệ tái cử, giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở các cơ quan quản lý Nhà nước so với nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của Thành phố Hồ Chí Minhlà 30 đại biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trung ương đưa về: 15 đại biểu; Thành phố giới thiệu: 15 đại biểu). Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố dự kiến số lượng đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 45 đại biểu nhằm đảm bảo số dư người ứng cử theo quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản