Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục và hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026)

(Mặt trận) -Sáng 24-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục và các biểu mẫu giới triệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

Bình Thuận: Đại hội MTTQVN huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2024 -2029

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh trao nhà Đại đoàn kết cho người dân huyện Tân Biên

Tuyên Quang: Huyện Sơn Dương sẵn sàng cho Đại hội MTTQ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, các sở, ngành, địa phương.

 Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và Chương II của Nghị quyết liên tịch số 09 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đây là nội dung quan trọng trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, trên cơ sở các hội nghị giới thiệu người ứng cử, là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị các đại biểu sau khi dự hội nghị về triển khai các nội dung hướng dẫn tại đơn vị mình một cách công khai, dân chủ, đúng luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và thời gian gửi các biên bản hội nghị và danh sách trích ngang của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày 12-3-2021.

THU THẢO

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản