Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà cho thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ tại huyện Đam Rông và Lâm Hà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng thăm, tặng quà người có công huyện Lạng Giang

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI dự kiến diễn ra vào ngày 22 và 23-8

Quang cảnh hội nghị 

Các đồng chí: Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Phạm Huy Hoàng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác bầu cử, sự phối hợp với chính quyền và các ban bầu cử từ tỉnh đến đến địa phương nên đã tạo sự thống nhất, đồng bộ, toàn diện trong việc chuẩn bị và triển khai thực hiện, bảo đảm dân chủ, đúng luật, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã kịp thời phát động và vận động toàn dân, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ để hỗ trợ Nhân dân các địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp Nhân dân được truyền tải kịp thời; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được tổ chức với những hoạt động phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch của từng địa phương, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho người nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Công tác giám sát, góp ý, phản biện xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Từ kiến nghị, đề xuất của Mặt trận một số cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được hoàn thiện, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục, như: Một số nhiệm vụ của Mặt trận triển khai còn chậm; công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình các tầng lớp Nhân dân ở một số địa phương chưa kịp thời. Việc cụ thể hóa các nội dung công tác Mặt trận chưa được thường xuyên, chưa tạo sức lan tỏa sâu rộng. Công tác hướng dẫn triển khai nhiệm vụ ở một số nội dung còn chung chung, thiếu chiều sâu...

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những mặt hạn chế còn tồn tại; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thời gian tới.

Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định từ nay đến cuối năm, gồm: Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh; Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ động thăm nắm tình hình các tầng lớp Nhân dân và tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh đến các cấp có thẩm quyền. Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức phát động đợt cao điểm vận động phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn và chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp tuyên truyền, tổng hợp các hồ sơ để xét công nhận sáng kiến, ý tưởng mới trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức các hội nghị/hội thảo phản biện đối với các dự thảo văn bản của các ngành chức năng gửi đến.../.

Hoàng Vũ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản