Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất

(Mặt trận) - Ngày 8/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà người cao tuổi

Thái Nguyên: Hỗ trợ trên 80 triệu đồng cho hộ nghèo xây Nhà tình nghĩa

Hỗ trợ người dân Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão số 4

Theo đó, Hội nghị đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV, Bình Thuận được phân bổ 7 đại biểu Quốc hội; trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4, đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3.

Trong số các đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại địa phương có 3 đại biểu được cơ cấu gồm 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách và 1 đại biểu thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; có 1 đại biểu theo cơ cấu giới thiệu ưu tiên thuộc lĩnh vực Đảng và chính quyền địa phương.

Dự kiến, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 có 53 đại biểu. Căn cứ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và số đơn vị bầu cử thì số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ít nhất 87 người, nhiều nhất 92 người.

Ngoài ra, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là nữ; phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử khoảng 30% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản