Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương có Phó Chủ tịch mới

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 8, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022, hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và một số sở, ngành liên quan; Ban Thường trực và các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XVI; lãnh đạo, chuyên viên các ban chuyên môn và văn phòng cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

6 tháng đầu năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu có quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'' gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ gần 43 tỷ đồng, hiến hơn 214.000 m2 đất, 44.595 ngày công xây dựng nông thôn mới...

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh trích Quỹ ''Vì người nghèo'' và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 25.527 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tổng số tiền gần 14 tỷ đồng; hỗ trợ 3,545 tỷ đồng xây 44 ngôi nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 3 ngôi cho các hộ nghèo; hỗ trợ đột xuất cho 70 đối tượngvới tổng số tiền cho 301 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động và tiếp nhận 100 tấn gạo, 2.000 bộ kit test nhanh của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức phát động đợt ủng hộ ''Quỹ đền ơn đáp nghĩa'' nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tỉnh đến ngày 30/6/2022, ''Quỹ Đền ơn đáp nghĩa'' cấp tỉnh đã nhận được số tiền trên 800 triệu đồng; Quỹ cấp huyện tiếp nhận trên 2,4 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 2 hội nghị phản biện xã hội đối với 4 văn bản dự thảo Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVII. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức 149 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch năm 2022. MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện nhiệm vụ giám sát ở cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm, các Ban TTND đã phát hiện kiến nghị với chính quyền 500 vụ việc được chính quyền giải quyết 464 vụ việc (đạt tỷ lệ 92,8%). Tham gia hòa giải thành 534/636 vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở (đạt tỷ lệ 84%). Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 208 dự án, trong đó 193 dự án đúng quy định, 1 dự án vi phạm, 14 dự án chưa xác định; đề nghị và xử lý 1 dự án vi phạm, chủ đầu tư đã chấp thuận; hướng dẫn việc lấy ý kiến của cử tri trong khu vực sát nhập, chia tách thành lập mới thôn, khu dân cư tại 13 đơn vị.

MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp 1.097 lượt công dân, tiếp nhận 626 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 595 đơn, được cơ quan giải quyết và thông báo việc giải quyết đến Mặt trận 536 đơn.

Hội nghị thảo luận, đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022, nhất trí hiệp thương cử bổ sung, cử bổ sung thay thế 4 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời nhất trí hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Đình Tranh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Tranh

Đồng chí Nguyễn Đình Tranh, sinh năm 1967, tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; trình độ chuyên môn Thạc sĩ kế toán; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí đã từng giữ các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang./.

Đoàn Thanh Nam (MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản