Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

(Mặt trận) -Sáng 8/2, tại TP Hải Dương, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ninh Bình: Tiếp nhận, trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Hóa: Lấy ý kiến và triển khai thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng Dự án nâng cấp, cải tạo đường sắt đoạn Hà Nội - Vinh

Ngày Chủ nhật vì cộng đồng và sắc hồng Cố đô

Toàn cảnh hội nghị hiệp thương 

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Thành phần tham gia hiệp thương, gồm: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (riêng đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố chỉ dự Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đại biểu Quốc hội khóa XV). Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Thường trực HĐND tỉnh trình bày về dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV của tỉnh Hải Dương và đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị thảo luận và nhất trí hiệp thương:

Tổng số đại biểu Quốc hội đươc bầu tại tỉnh Hải Dương là 09 đại biểu, trong đó: 04 đại biểu do Trung ương giới thiệu; 05 đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh Hải Dương. Số người được giới thiệu ứng cử ở các cơ quan, đơn vị là 19 người, trong đó: 04 người do Trung ương giới thiệu, 15 người do tỉnh giới thiệu.

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 63 đại biểu; dự kiến số lượng người giới thiệu ứng cử là 114 người trong đó: phụ nữ là 40 người, ngoài đảng là 14 người, trẻ tuổi là 26 người, đại biểu tái cử là 29 người (trong các nhóm cơ cấu được giới thiệu ứng cử ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong tỉnh).

Đoàn Thanh Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản