Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa: Giao ban công tác Mặt trận quý I

(Mặt trận) -Ngày 6-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quí I năm 2023. Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị.

Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Kon Tum: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Đắk Lắk: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Quý I, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hóa đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy vai trò tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì. Các hoạt động vì người nghèo và hoạt động cứu trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố được UBMTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai kịp thời, góp phần giúp đỡ nhân dân từng bước ổn định cuộc sống. Đặc biệt, Mặt trận các cấp tổ chức tốt việc lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền của hệ thống Mặt trận các cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình mới.

 Ồng Trần Ngọc Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Trần Ngọc Thanh chỉ đạo, thời gian tới, MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền các hoạt động ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh và các chương trình hành động, nghị quyết phát triển tỉnh; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của các tầng lớp nhân dân để kịp thời đề xuất, tham mưu các giải pháp giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở; chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương đăng ký đạt chuẩn năm 2023. Đồng thời, tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội; đôn đốc, triển khai hoàn thành việc xây dựng  nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công trên địa bàn tỉnh, nhất là tại huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Đặc biệt, chuẩn bị tốt công tác tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội...

Theo Báo Khánh Hòa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản