Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021

(Mặt trận) -Ngày 25-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

 Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác thông tin, tuyên truyền bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương; kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận tiếp tục phát huy hiệu quả, thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của Nhân dân địa phương. Quản lý và vận động gây Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 8,3 tỷ đồng, trong đó xây mới 56 căn nhà, sửa chữa 2 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở với số tiền gần 2,9 tỷ đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận các cấp được chú trọng đổi mới theo hướng chuyên sâu, tập trung vào những vấn đề được đông đảo người dân, dư luận xã hội quan tâm. Triển khai thực hiện hiệu quả, đúng luật công tác của MTTQ Việt Nam tham gia Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong phòng, chống dịch COVID-19, Mặt trận các cấp đã tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, cộng đồng các khu dân cư chấp hành các quy định phòng, chống dịch của Trung ương và tỉnh; kêu gọi, vận động và tiếp nhận 11 tỷ đồng gồm tiền và vật tư y tế ủng hộ phòng, chống dịch.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh vận động toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của dịch COVID-19. Triển khai sâu rộng, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết - sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Lê Thi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản