Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Hội nghị thông tin tuyên truyền và lắng nghe ý kiến nhân dân

(Mặt trận) -Ngày 24-8, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì Hội nghị thông tin tuyên truyền và lắng nghe ý kiến nhân dân. Tham dự có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện nhân sĩ, tri thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Quảng Ninh: Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

Bắc Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lục Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh 7 tháng đầu năm 2022, với những chỉ tiêu nổi bật như: Tổng sản phẩm nội tỉnh đạt 11.152 tỷ đồng, tăng 3,09% cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 2.445 tỷ, đạt 70% kế hoạch năm; giải quyết việc làm mới cho 13.548 lao động. Sản xuất nông nghiệp giữ đà tăng trưởng. Sản xuất các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi và tăng trưởng khá. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác quân sự, quốc phòng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đảm bảo; đồng thời, nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã thông tin đến các đại biểu về công tác mặt trận 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí đã phổ biến các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 Các đại biểu là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu thể hiện sự vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà trên các lĩnh vực, cũng như tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân cũng như diện mạo tỉnh nhà thêm phần khang trang, hiện đại. Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị một số vấn đề như: Đấy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa để hoàn thiện cách đồng mẫu lớn; đầu tư hệ thống giao thông nội đồng tạo điều kiện thuận lợi ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, lưu thông hàng hóa; phát triển làng nghề gốm Bầu Trúc và đầu tư quy hoạch khu vực nung gốm để đảm bảo vệ sinh môi trường và phát triển du lịch...Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời cụ thể những ý kiến của các đại biểu, đồng thời yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, xử lý và giải quyết nhanh chóng cho nhân dân.

 Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng đối với sự xây dựng và phát triển của tỉnh.

Theo Lê Thi – Báo Ninh Thuận

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản