Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Họp đánh giá kết quả triển khai mô hình Tổ Nhân dân tự quản

(Mặt trận) -Ngày 23-11, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá kết quả triển khai đại trà mô hình Tổ Nhân dân tự quản về an ninh, trật tự và giám sát, kiểm soát dịch COVID-19 (Tổ Nhân dân tự quản) và thí điểm mô hình quy mô nhỏ tại địa bàn khu dân cư. Cùng dự có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tập huấn Trưởng ban công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại cuộc họp. 

Đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận đã củng cố, kiện toàn được 2.149 Tổ Nhân dân tự quản, với 18.739 thành viên. Qua thời gian triển khai, bước đầu mô hình đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân. Theo đó, các thành viên của các tổ đã phát huy được tính tích cực, chủ động trong tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19; theo dõi số người cách ly tại nhà; thống kê số lượng người trong độ tuổi cần tiêm chủng, kể cả những người đã tiêm mũi 1, mũi 2; giám sát số lượng người đi, đến địa phương trong ngày... Về kết quả thí điểm xây dựng mô hình Tổ Nhân dân tự quản quy mô nhỏ, nhờ sự phối hợp chỉ đạo của UBND tỉnh, Mặt trận và các ngành nên công tác triển khai được thực hiện nhanh chóng theo hướng mỗi thành viên của tổ phụ trách theo dõi, giám sát từ 5-10 hộ gia đình. Trong trường hợp không đủ thành viên để giám sát thì bổ sung và chọn xây dựng mô hình thí điểm ít nhất 1 tổ/thôn, khu phố. Đến nay, tổng số Tổ Nhân dân tự quản quy mô nhỏ được chọn thí điểm là 430 tổ tại 397/397 thôn, khu phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện từ đó đề xuất, kiến nghị đưa ra giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Nhân dân tự quản trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, Nhân dân trong tham gia triển khai thực hiện Tổ Nhân dân tự quản, đáp ứng với yêu cầu giám sát, kiểm soát diễn biến tình hình dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn xuất hiện nhiều khó khăn, hạn chế, do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Mặt trận cần thống nhất trong hành động, triển khai mô hình theo chủ trương, tinh thần của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của Tổ Nhân dân tự quản và các quy định về phòng, chống dịch trong các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là các mạng xã hội trong hoạt động phòng, chống dịch. Khẩn trương rà soát, củng cố các Tổ Nhân dân tự quản và Tổ Nhân dân tự quản quy mô nhỏ tại các địa phương, khu dân cư. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện, động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời các thành viên của Tổ Nhân dân tự quản...

 Lê Thi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản