Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác Mặt trận năm 2023

(Mặt trận) -Ngày 1/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận họp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá công tác Mặt trận năm 2023. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cần Thơ: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Thái Nguyên: Tập huấn xây dựng các mô hình tự quản trong xây dựng Nông thôn mới

Vĩnh Phúc: Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

Căn cứ vào Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam các cấp, tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện; đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận.

 Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá những kết quả mà Mặt trận các cấp đã đạt được trong thời gian qua, thể hiện sự đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo. Trong năm 2023, đồng chí yêu cầu Mặt trận cấp huyện, thành phố cần xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, 1 sản phẩm chuyển đổi số để triển khai thực hiện. Mặt trận cấp xã, phường có 1 mô hình sinh kế, giảm nghèo bền vững. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên, đồng chí đề nghị Mặt trận các cấp cần xây dựng kế hoạch, có mục tiêu, lộ trình triển khai; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác chuyên môn; chú trọng xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết các tôn giáo; tập trung đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở; quan tâm công tác huy động, quản lý các nguồn lực; tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri tại các địa phương, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cư tri; chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội; tập hợp, phát huy sức mạnh của người uy tín trong cộng đồng.

Theo Báo Ninh Thuận

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản