Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ có Phó Chủ tịch mới

(Mặt trận) - Chiều ngày 03/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Thường trực và chức danh Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh.

Đồng Tháp: Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Nâng cao hiệu quả hội nghị đại biểu nhân dân

 

Tới dự có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, về phía Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có ông Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đông đủ các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên cùng đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 huyện, thành, thị.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt nam tỉnh khóa XIV đã hiệp thương thống nhất cử 85 vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, từ khi tổ chức Đại hội đến nay, do nhiều lý do khác nhau đã có 09 vị Ủy viên không tiếp tục tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương cử bổ sung 07 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, cử bổ sung ông Lương Ngọc Thạch - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hiệp thương, thống nhất cử bổ sung ông Chu Đức Thắng - Trưởng Ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải chúc mừng các đồng chí vừa được hiệp thương cử vào Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng thời ghi nhận những cống hiến, đóng góp quan trọng của các vị thành viên nay không tham gia UBMTTQ tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản