Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024

(Mặt trận) -Chiều ngày 16/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020.

Thanh Hóa: Đại hội điểm MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội điểm MTTQ xã Bằng Lang (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang)

Cà Mau: Phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

 

6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp, thống nhất hành động và các nhiệm vụ phát sinh. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tăng cường, nhất là tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định tình hình phòng, chống dịch Covid -19 đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt, thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên ở Quảng Bình đã tiếp nhận và phân bổ kịp thời tổng số tiền mặt và hàng hóa hơn 20 tỷ đồng.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tiếp tục triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 422 nhà đại đoàn kết và thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác với trị giá 14 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; về việc Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp; công tác cứu trợ, an sinh xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã khái quát những hoạt động nổi bật của Mặt trận các cấp trong 6 tháng đầu năm 2020.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình nêu rõ: Cùng với việc đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp, Nghị quyết và kế hoạch toàn khóa Ủy ban MTTQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024; Mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên chăm lo đời sống của người dân sau dịch Covid-19; tổ chức hiệu quả Ngày vì người nghèo, các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động; công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền; huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII.

HỮU CHÍNH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản