Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất

(Mặt trận) - Ngày 8/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: baoquangnam.vn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca nêu rõ: Tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hiến pháp và pháp luật quy định. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử là tiến hành các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XV là 7 đại biểu; trong đó, Trung ương giới thiệu 3 đại biểu và đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4 đại biểu. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 là 13 người, để bầu 7 đại biểu.

Tại hội nghị này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức hiệp thương về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 57 đại biểu. Cụ thể về cơ cấu, thành phần: Đảm bảo có ít nhất 35% (32 người) trong danh sách chính thức được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là nữ; phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là 30%, số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tái cử đạt 30%.

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu 95 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X để cử tri bầu chọn 57 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các bước tiếp theo nhằm lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản