Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Trao 2,3 tỷ đồng cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(Mặt trận) -Chiều ngày 17/8, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đợt 02 cho Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố với số tiền 2,3 tỷ đồng.

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi'' tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Hội thảo xây dựng các Mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, huy động nguồn lực nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định

Phú Yên: Giải pháp nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới

 Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh nhận tiền hỗ trợ.

Góp phần tăng cường nguồn lực cùng với cả nước, cả tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội và sức khỏe của Nhân dân, từ nguồn Quỹ vận động PCDB Covid-19 điều tiết cho các ngành huyện, thị xã, thành phố, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao 2,3 tỷ đồng cho Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 huyện Châu Thành, Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh trân trọng cảm ơn các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp vào Quỹ PCDB Covid-19 của tỉnh. Đồng thời khẳng định: mọi nguồn đóng góp, ủng hộ của các các đơn vị, tổ chức, cá nhân sẽ được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh quản lý đúng quy định và tham mưu, báo cáo với lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 tỉnh để thực hiện hiệu quả, thiết thực cho công tác PCDB. Khi tiếp nhận nguồn quỹ, Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 các huyện, thị xã và thành phố sử dụng đúng mục đích, góp phần cùng với tỉnh nhanh chóng đẩy lùi dịch, bệnh Covid-19.

Tính đến sáng ngày 17/8, có 687 tổ chức và cá nhân hỗ trợ Quỹ PCDB Covid-19 của tỉnh (bằng tiền và hiện vật) gần 30 tỷ đồng.

PHAN TUẤN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản