Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long: Khen thưởng 31 tập thể, cá nhân học tập, làm theo Bác

(Mặt trận) -Ngày 19/6/2020, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.

Gia Lai: Xây mới và sửa chữa 141 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

MTTQ huyện Bố Trạch chăm lo đời sống cho người nghèo

 Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2019.

Năm qua, tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân”, UBMTTQ 3 cấp trong tỉnh đã tích cực vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 40,8 tỷ đồng; sửa chữa và cất mới hơn 1.200 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Bên cạnh đó, cán bộ đảng viên, công chức trong hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở cũng đã thực hiện tốt việc rèn luyện, nâng cao đạo đức, phong cách và phát huy năng lực của cán bộ mặt trận trong công tác, giao tiếp ứng xử với nhân dân; nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tặng bằng khen cho 9 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.

TUYẾT NGA

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản