Tin mới

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ ra mắt Trang thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh

(Mặt trận) - Ngày 29/12, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024 tổng kết công tác Mặt trận 2021 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 và ra mắt Trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phiên bản tiếng Anh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị 

Theo báo cáo, năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của thành phố để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt chương trình thống nhất hành động năm và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, hệ thống Mặt trận các cấp đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đã quan tâm đặc biệt và triển khai tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan MTTQ sau Đại hội Đảng các cấp. Triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

Chủ động sáng tạo trong việc cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật, qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển KT-XH chung của toàn thành phố.

Đặc biệt, trong năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tổ chức phát động 2 đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ vaccine quốc gia, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Tính đến ngày 15/11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã vận động được hơn 43 tỷ đồng. Vận động hàng hoá, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch trị giá ước tính hơn 165 tỷ đồng.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”, xây dựng 342 mô hình thiết thực, hiệu quả “giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hỗ trợ xây mới trao 575 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 23 tỷ đồng. Công tác chăm lo cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tốt, các quận, huyện có nhiều hoạt động quan tâm hỗ trợ kịp thời

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động gồm với các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Ra mắt Trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phiên bản tiếng Anh. 

Cũng tại hội nghị, nhằm cải tiến và phát triển nội dung, đáp ứng sự quan tâm của các tổ chức các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã ra mắt Trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phiên bản tiếng Anh.

Nội dung của trang tiếng Anh gồm 9 mảng thông tin chính liên quan đến hoạt động của mặt trận và các tổ chức thành viên.

Việc ra đời trang thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh thêm khẳng định quyết tâm và nổ lực của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trong việc tích cực cùng cả nước từng bước xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản