Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang: Đánh giá kết quả phối hợp quý III -2023

(Mặt trận) -Chiều 10/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức giao ban đánh giá kết quả phối hợp quý III; triển khai nhiệm vụ quý IV-2023. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Trong quý III, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong quý đảm bảo tiến độ, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo; Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Công tác giám sát, phản biện xã hội được tăng cường.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã hoàn thành 669 nhà theo Đề án Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, trong đó hỗ trợ làm mới 651 nhà, sửa chữa 18 nhà; xây dựng 197 mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nâng tổng số lên 352 mô hình.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; duy trì các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong quý, đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng, hàng nghìn công lao động, hiến trên 23.600m2 đất để xây dựng đường bê tông nông thôn. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức luôn được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, làm tốt. Trong quý, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát triển trên 3.000 đoàn viên, hội viên...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao chất lượng công tác phản biện, góp phần để người dân tham gia nhiều hơn vào những chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong quý IV, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, quan tâm, thực hiện tốt cuộc vận động ‘Người Tuyên Quang ưu tiên dùng hàng Tuyên Quang” để hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm sản xuất tại Tuyên Quang.

Đồng thời vận động đoàn viên, hội viên tham gia giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ tỉnh chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Theo Báo Tuyên Quang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản