Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 tại huyện Châu Thành

(Mặt trận) -Ngày 18/4, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 cho cán bộ làm công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành).

Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Kon Tum: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Đắk Lắk: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

 Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, như: Quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đất đai, Luật Lao động…

Đồng thời, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2023; vai trò của nhân dân trong việc thực hiện công tác khảo sát, giám sát hoạt động cải cách hành chính ở địa phương…

Theo Báo An Giang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản