Tin mới

Văn Bàn(Lào Cai): Ra mắt mô hình “Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ trong việc tang”

(Mặt trận) -Ngày 16/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Võ Lao tổ chức ra mắt mô hình “Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tiến bộ trong việc tang” tại thôn Chiềng 3, xã Võ Lao.

Ninh Thuận: Xây dựng 162 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 6 tháng đầu năm 2024

Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai lần thứ 13, khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024)

 Đại diện Nhân dân thôn Chiềng 3 ký cam kết thực hiện mô hình.

Việc Xây dựng mô hình là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao các tiêu chí xây dựng thôn đạt chuẩn văn minh thôn kiểu mẫu.

Ban chỉ đạo mô hình gồm 13 thành viên, thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định có liên quan trong việc thực hiện việc tang.

Mô hình xây dựng các tiêu chí, quy định cụ thể trong việc tổ chức tang lễ theo nếp sống văn minh như: tổ chức tang lễ đảm bảo về thời gian, tiết kiệm chi phí, đảm bảo vệ sinh môi trường; không phúng viếng bằng mâm cỗ, bằng động vật sống;…

Việc triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình sẽ góp phần nâng cao vai trò của Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cấp thôn, cũng như ý thức, trách nhiệm của người dân trong tổ chức tang lễ, qua đó, tạo chuyển biến trong thực hiện nếp sống văn minh.

Theo Báo Lào Cai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản