Tin mới

Vĩnh Long: Công bố đề tài "Đóng góp của đồng bào các tôn giáo tỉnh Vĩnh Long trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc"

(Mặt trận) -Ngày 8/3/2022, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố và chuyển giao ứng dụng kết quả đề tài “Đóng góp của đồng bào các tôn giáo tỉnh Vĩnh Long trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1930- 2020)”.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Ông Lê Quang Đạo- nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ nhiệm đề tài tặng sản phẩm đề tài cho đại diện các tôn giáo.

Công trình nghiên cứu, tổng kết, biên soạn quyển sách “Đóng góp của đồng bào các tôn giáo tỉnh Vĩnh Long trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1930- 2020)” vừa là sự tri ân đối với tiền nhân, đối với đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đồng thời cũng là tài liệu để nghiên cứu và giáo dục cho thế hệ mai sau.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- Trần Thanh Lâm đề nghị Ban Phong trào- Dân tộc- Tôn giáo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tích cực nghiên cứu, tham mưu ban thường trực phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai ứng dụng đề tài đạt hiệu quả… Đồng thời, đề nghị các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tuyên truyền vận động tín đồ trong tôn giáo mình tự hào về thành tích có được, tiếp tục góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

TUYẾT NGA

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản