Vĩnh Long đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo

(Mặt trận) -Năm 2021, phong trào sáng tạo trong công tác luôn được lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Vĩnh Long quan tâm chỉ đạo, động viên cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện đề xuất sáng kiến, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc của cơ quan, đơn vị.

Điện Biên: Hiệp thương kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2023

MTTQ các cấp TP.Bà Rịa vận động Quỹ 'Vì người nghèo' đạt hơn 400% so với kế hoạch

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách

Theo đó, nhiều sáng kiến của các đơn vị trong Khối đã thực hiện đạt được kết quả như Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với sáng kiến “Vận động nguồn lực tham gia phòng chống dịch COVID-19 và bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh”, Hội Nông dân tỉnh với sáng kiến “Vận động hội viên nông dân đăng ký thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Nông dân sản xuất giỏi và xây dựng nông thôn mới, xây dựng chi hội vững mạnh”; LĐLĐ tỉnh với sáng kiến “Đổi mới công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam”…

Ngoài ra, các đơn vị trong Khối đã phát động toàn thể cán bộ, công chức cơ quan và tập thể phòng ban đăng ký sáng kiến thực hiện trong năm 2021. Kết quả, đã có 19 sáng kiến được Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị công nhận.

TUYẾT NGA

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản