Vĩnh Long: Đưa công tác Mặt trận đến gần hơn với Nhân dân

(Mặt trận) -Suốt những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Long đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, góp sức xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững; nỗ lực để người người, nhà nhà có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sơn La: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

 Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận trách nhiệm, đồng lòng hướng về người dân.

Đổi mới công tác tuyên truyền

Với truyền thống đoàn kết, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Hồ Văn Huân, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Đồng thời, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân phản ánh cấp ủy, chính quyền…

Cùng với các hình thức tuyên truyền truyền thống, với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hệ thống mặt trận các cấp trong tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin gắn liền với yêu cầu chuyển đổi số để đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Theo đó, MTTQ các cấp đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân thông qua việc kết nối thông tin qua Zalo, fanpage Facebook… để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam đến gần với Nhân dân, lắng nghe được nhiều hơn tâm tư nguyện vọng của người dân.

Cùng với đó, MTTQ các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vĩnh Long, thực hiện Quyết định số 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị, thời gian qua đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; đồng thời góp ý kiến đối với 100% đảng viên nơi cư trú.

Qua thực hiện đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở; góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ mặt trận đã không ngại khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ đó, khẳng định sự đồng lòng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp để triển khai hiệu quả các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Phạm Nhật Tiến- Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ- Pháp luật- Tuyên giáo (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh), cho biết, áp dụng việc học và làm theo Bác vào nhiệm vụ chuyên môn, bản thân nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của mình.

Gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với Nhân dân, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Linh hoạt triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động.

Từ đó, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc...

Theo đó, MTTQ đã phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đạt kết quả tích cực.

Ông Tô Văn Diệp- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Bình, cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tốt với các tổ chức thành viên thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; qua đó đã giữ vững và nhân rộng được 31 mô hình tự quản ở khu dân cư.

Nổi bật, đã vận động Nhân dân tham gia 800 ngày công lao động; đóng góp 280 triệu đồng; hiến 47.000m2 đất để xây dựng cầu, đường, trường… với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Hồ, nhấn mạnh, công tác phối hợp MTTQ với các tổ chức thành viên, các ban, ngành trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” luôn thể hiện rõ.

Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu làm thay đổi nhận thức người dân và việc mua sắm tài sản công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn đối với hàng Việt Nam đạt tỷ lệ cao.

Đồng thời, thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức phát động Quỹ Vì người nghèo được đông đảo các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng.

Thật ấm lòng với những mô hình san sẻ yêu thương, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái như “xóa nhà tạm cho hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở” tại huyện Long Hồ; “thực hiện công tác an sinh xã hội” của MTTQ xã Trung Hiếu (Vũng Liêm) hay mô hình thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TX Bình Minh…

Bên cạnh đó, các chương trình an sinh xã hội đã huy động được nguồn lực trong xã hội để cùng chung tay vì người nghèo, nhất là đa dạng hóa các hình thức vận động, kêu gọi.

Nhờ đó, ngày càng nhiều trường học, công trình cầu, đường giao thông nông thôn được xây mới, sửa chữa; những ngôi nhà đại đoàn kết, phần quà, học bổng được trao cho người yếu thế trong xã hội vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tin tưởng rằng, thời gian tới MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân, trong khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt, giữa Nhân dân với cấp ủy Đảng và chính quyền; tạo thành sức mạnh tổng hợp, để xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.

AN CHI

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản