Tin mới

Vĩnh Long: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ nhân dân tự quản

(Mặt trận) -Ngày 20/12/2019, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của các tổ nhân dân tự quản (NDTQ) trên địa bàn tỉnh năm 2019.

TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Ngãi: Tiếp nhận và phân bổ quỹ 'Vì người nghèo' năm 2021

Vận động ủng hộ người nghèo cao nhất so với khả năng của từng đối tượng

Thời gian qua, các tổ NDTQ đã thể hiện vai trò nòng cốt trong hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư, tổ chức sinh hoạt tổ hàng quý để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, thực hiện tốt nhiệm vụ tự quản về trật tự an toàn xã hội, xây dựng hộ gia đình văn hóa, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân nơi cư trú quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, các hoạt động của tổ NDTQ luôn hướng đến việc tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- lưu ý, trong thời gian tới cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoạt động của các tổ NDTQ, sắp xếp theo hướng phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương; quan tâm công tác nhân sự, nhất là vị trí tổ trưởng tổ NDTQ.

Đồng thời, thường xuyên sơ tổng kết hoạt động của tổ NDTQ để rút kinh nghiệm chỉ đạo, nhân rộng các mô hình điển hình, hiệu quả về hoạt động của tổ NDTQ.

TUYẾT NGA

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản